skip to Main Content

Terminy zebrań oraz wystawy ptaków w 2020 roku

Centrum Kulturalno-Edukacyjne
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36A

26 Stycznia – godz. 14.00 – CKE: Zebranie sprawozdawcze.

29 Marca – godz. 14.00 – CKE: Zebranie ODWOŁANE!

27 Września – godz. 14.00 – CKE: Omówienie przygotowań do wystawy.

22 Października czwartek – godz. 8.30 – Przygotowanie sali do wystawy w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.

22 Października czwartek – godz. 17.00 – 19.00 – Przywożenie ptaków do konkursu i na wystawę w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.

23 Października piątek – godz. 7.30 – Rozpoczęcie konkursu ptaków w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.

24 Października sobota – godz. 9.00 – 16.00 – Rozpoczęcie wystawy ptaków w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.

25 Października niedziela – godz. 9.00 – 16.00 – Kontynuacja wystawy.

25 Października niedziela – godz. 16.00 Zakończenie wystawy ptaków. Odbiór ptaków, demontaż stelaży, sprzątanie klatek oraz sali wystawowej po zakończonej wystawie.